Cobweb
Praktijk voor psychotherapie, gezondheidszorgpsychologie en EMDR
 
 
 

Welkom bij Cobweb

Praktijk voor psychotherapie, gezondheidszorgpsychologie en EMDR

Cobweb is de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk van Maud Cobben gelegen in Superstudio"s in de Oliemolenstraat 60 te Heerlen.  Zij is psychotherapeut (bignr 89059313316), gezondheidszorgpsycholoog (bignr 69059313328) en European Practitioner EMDR. Daarnaast is zij geschoold in Comprehensive Resource Model (Basic & Advanced) en Sensorimotorpsychotherapy Level I & II. Maud heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van diverse psychische problemen en zij specialiseert zich in behandeling van trauma en hechtingsproblematiek. 

De behandelingen worden met name gegeven vanuit cliëntgericht perspectief, waarbij u centraal staat en de behoeften en wensen van u als leidraad dienen voor de behandeling. Veelal gaat aandacht uit naar bewustwording en zelffinzicht; samen ontwaren & ontwarren we uw cobweb (spinnenweb) met als doel uw klachten vanuit de wortel aan te pakken en te verminderen. EMDR (eye movement desensitisation reprocessing) kan worden ingezet bij het verwerken van nare gebeurtenissen/traumata in uw leven; bij angsten. maar ook bijvoorbeeld bij het veranderen van rigide patronen van negatieve gedachten over uzelf, anderen of de wereld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om meer lichaamsgericht te werken (sensorimotorische psychotherapie). Comprehensive Resource Model is een behandelmethode die eveneens ingezet kan worden. 

Indien geïndiceerd wordt er samengewerkt met psychiater, huisarts, of andere hulpverleners. 

Behandelingen vinden, na verwijzing via de huisarts, plaats binnen de Specialistische GGZ (onbeperkt aantal minuten) of binnen de Generalistische Basis GGZ (kortdurende behandeling).  De behandelingen worden volledig vergoed wanneer Maud een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Contracten zijn er met de koepelorganisaties CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis in 2021.  Bovenstaande geldt voor personen vanaf 18 jaar.  Er wordt aanspraak gemaakt op uw eigen risico welke in 2021 minimaal 385 euro bedraagt. Alleen aan het einde van de behandeling wordt er gedeclareerd en wordt ook het eigen risico door de zorgverzekeraar verrekend. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier (zie boven). Mocht u vragen hebben dan kunt u eveneens dit formulier invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.  Momenteel geldt er een clientenstop tot en met mei 2021. Er is geen wachtlijst dus het heeft geen zin om aan te melden zolang de clientenstop van kracht is. Na de intake is er geen wachttijd meer. De wachttijd is niet afhankelijk van uw diagnose of type zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij collega's. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Openingstijden:

Dinsdag 9.00-17.00

Donderdag 9.00-13.00

 Vrijdag 9.00-17.00

 

De privacyregels worden uiteraard nageleefd conform wettelijke bepalingen (de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO))

WGBO
WGBO.doc (63.5KB)
WGBO
WGBO.doc (63.5KB)

Er wordt gewerkt volgende de beroepscode psychotherapeuten Waarneming in geval van ziekte en/of vakantie is geregeld met Praktijk Dorien van Beusekom te Vaals. 

De beroepsvereniging LVVP heeft een klachtenregeling vastgesteld waaraan Cobweb zich conformeert (zie website LVVP/cliënteninfo). 

klachtenrecht
KlachtenrechtNPCF.pdf (171.87KB)
klachtenrecht
KlachtenrechtNPCF.pdf (171.87KB)

In het Kwaliteitsstatuut is meer te vinden over onder andere de werkzijze binnen de praktijk :  

Kwaliteitsstatuut
kwaliteitsstatuut.pdf (1.28MB)
Kwaliteitsstatuut
kwaliteitsstatuut.pdf (1.28MB)

 


Maud is ingeschreven bij de volgende registers/beroepsverenigingen

BIG Register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

ESTD (European Society for Trauma and Dissociatiom)

LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)

VEN (vereniging EMDR)